Δημοσιεύσεις

dimosiefseis1

Τα μέλη του ΤΝΕΥ έχουν συμβάλει στην συγγραφή πολλών βιβλίων, κεφαλαίων σε βιβλία, και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Μερικά παραδείγματα μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους ενώ για πλήρη κατάλογο μπορείτε να δείτε τα πλήρη βιογραφικά των μελών ΔΕΠ.