Διϊδρυματικό ΠΜΣ : Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 
To TNEY έχει συνιδρύσει το διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)
 
Το Π.Μ.Σ. έχει αντικείμενο τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, των επικοινωνιών και αυτοματισμού καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης στη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 
Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επιμόρφωση και εκπαίδευση στελεχών υψηλού επιπέδου στους τομείς της διαχείρισης ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, διαστημικής τεχνολογίας και αυτοματισμών για σταδιοδρομία στο κλάδο της ναυτιλίας και των μεταφορών γενικότερα.
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα αποκτήσουν γνώσεις στα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και της αεροδιαστημικής τεχνολογίας και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου για την απασχόλησή τους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με τρεις κατευθύνσεις.
Επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος: http://ntst-aegean.puas.gr
 
Κατευθύνσεις
Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών, το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) των δύο Ιδρυμάτων με τρεις κατευθύνσεις:
1.      Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Operations management in shipping and the supply chain)
2.      Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές
(Technology of Automation in Shipping and Transportation)
3.      Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδιαστημικών Συστημάτων και εφαρμογές στη Ναυτιλία
(Design and Operations of Aerospace Systems and Maritime Applications)

 

 Περισσότερα