Πρόγραμμα Σπουδών

courses1small

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Ακολούθως παραθέτονται τα μαθήματα που μπορεί να διαλέξει ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο. Επιλέγοντας κάθε μάθημα μπορείτε να δείτε την περιγραφή του.

Α' Έτος Σπουδών

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό) 

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Μαθηματικά Ι
 2. Εισαγωγή στην Πληροφορική 
 3. Γενική Λογιστική
 4. Μακροοικονομική
 5. Στατιστική Ι
 6. Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές 
 1. Μαθηματικά ΙΙ
 2. Εφαρμογές Πληροφορικής 
 3. Ναυτιλιακή Λογιστική
 4. Μικροοικονομική Ι
 5. Στατιστική ΙI 
 6. Οικονομική Γεωγραφία & Πολιτική 
 7. Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι (Επιλογής)

Β΄ Έτος Σπουδών

3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

 4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
 2. Μικροοικονομική ΙΙ
 3. Ναυτιλιακή Τεχνολογία
 4. Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 5. Οικονομική των Μεταφορών
 6. Αγγλικά Ι
 1. Χρηματοοικονομική
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές - Εμπόριο
 3. Μάρκετινγκ
 4. Οικονομετρία
 5. Ναυτιλιακή Οικονομική
 6.  Αγγλικά ΙΙ
 7. Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Επιλογής)

 Γ΄ Έτος Σπουδών

5ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

 6ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι
 2. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 3. Διοίκηση Έργων
 4.  Διοίκηση- Οργάνωση Παραγωγής
 5. Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας
 6. Ένα (1) μάθηματα επιλογής από τα ακόλουθα:
 1. Οικονομική Διοίκηση Λιμένων
 2. Ναυλώσεις
 3. Οργάνωση Διακίνησης - Διανομής
 4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. , 6. Δύο (2) μάθηματα επιλογής από:

Δ΄ Έτος Σπουδών

7ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

 8ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Ναυτασφαλίσεις
 2. Ανάλυση Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών Συστημάτων
 3. Διεθνής Χρηματοοικονομική
 4. , 5.  Δύο (2)  μάθηματα επιλογής από Ναυτιλία και Μεταφορές:

       6. Ένα (1) μάθημα επιλογής από Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογίες:

 1. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 2. Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
 3. , 4. Δύο (2) μάθηματα επιλογής από Ναυτιλία και Μεταφορές:

      5. Ένα (1) μάθημα επιλογής από Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογίες

       6. Πτυχιακή Εργασία