Πρόγραμμα Σπουδών

courses1small

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Ακολούθως παραθέτονται τα μαθήματα που μπορεί να διαλέξει ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο. Επιλέγοντας κάθε μάθημα μπορείτε να δείτε την περιγραφή του.

Α' Έτος Σπουδών

1ο Εξάμηνο (Χειμερινό) 

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Μαθηματικά Ι - Εργαστήρια Μαθηματικών Ι
 2. Εισαγωγή στην Πληροφορική - Εργαστήρια Πληροφορικής
 3. Γενική Λογιστική
 4. Μακροοικονομική
 5. Στατιστική Ι
 6. Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές -  Εργαστήρια Αγγλικών Ι & ΙΙ
 1. Μαθηματικά ΙΙ
 2. Εφαρμογές Πληροφορικής - Εργαστήρια Πληροφορικής
 3. Ναυτιλιακή Λογιστική
 4. Μικροοικονομική Ι
 5. Στατιστική ΙI - Εργαστήρια Στατιστικής
 6. Οικονομική Γεωγραφία & Πολιτική - Εργαστήρια Αγγλικών Ι & ΙΙ
 7. Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι (Επιλογής)

Β΄ Έτος Σπουδών

3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

 4ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
 2. Μικροοικονομική ΙΙ
 3. Ναυτιλιακή Τεχνολογία
 4. Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων
 5. Οικονομική των Μεταφορών
 6. Αγγλικά Ι
 1. Χρηματοοικονομική
 2. Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές - Εμπόριο
 3. Μάρκετινγκ
 4. Οικονομετρία
 5. Ναυτιλιακή Οικονομική
 6.  Αγγλικά ΙΙ
 7. Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Επιλογής)

 Γ΄ Έτος Σπουδών

5ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

 6ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι
 2. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 3. Διοίκηση Έργων
 4.  Διοίκηση- Οργάνωση Παραγωγής
 5. Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας
 6. Ένα (1) μάθημα επιλογής από τα ακόλουθα:
 1. Οικονομική Διοίκηση Λιμένων
 2. Ναυλώσεις
 3. Οργάνωση Διακίνησης - Διανομής
 4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. και
 6. Δύο (2) μάθημα επιλογής από:
 7. Θερινή Πρακτική Άσκηση  ΙΙΙ 

Δ΄ Έτος Σπουδών

7ο Εξάμηνο (Χειμερινό)

 8ο Εξάμηνο (Εαρινό)

 1. Ναυτασφαλίσεις
 2. Ανάλυση Μεταφορικών και Συγκοινωνιακών Συστημάτων
 3. Διεθνής Χρηματοοικονομική
 4. και 
 5.  Δύο (2)  μάθημα επιλογής από Ναυτιλία και Μεταφορές:
 6. Ένα (1) μάθημα επιλογής από Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογίες:
 1. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 2. Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
 3. και
 4. Δύο (2) μάθημα επιλογής από Ναυτιλία και Μεταφορές:
 5. Ένα (1) μάθημα επιλογής από Επιχειρηματικότητα & Τεχνολογίες
 6. Πτυχιακή Εργασία