Ανακοινώσεις ΤΝΕΥ

Ανακοινώσεις ΤΝΕΥ

Επιλεγέντες/είσες και Επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες του Π.Μ.Σ. “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο–ΝΑ.Μ.Ε.” ακαδ. έτους 2019-2020

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Χίος 30.09.2019

Α.Π. 1498

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφαση της 11ης/26.09.2019  τακτικής  συνεδρίασης της Συνέλευσης οι επιλεγέντες/είσες καθώς και οι επιλαχόντες/ουσες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο–ΝΑ.Μ.Ε.” για το ακαδ. έτος 2019-2020 είναι οι παρακάτω:

Επιλεγέντες/είσες

 • Κατεύθυνση: Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  1. Ακριβοπούλου Αικατερίνη
  2. Αλεξοπούλου Γεωργία
  3. Γιοβανοπούλου Μαρία
  4. Δελή Νίκη
  5. Δράκου Αικατερίνη-Δανάη
  6. Καραβίτη Ευαγγελία
  7. Κιούσης Βασίλειος
  8. Σωμαράκης Στυλιανός
  9. Χονδρογιάννη Ελένη

   

 • Κατεύθυνση: Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
  1. Δόβας Χράλαμπος
  2. Λουκάς Λάμπρος
  3. Μπουραντά Αικατερίνη
  4. Παούρης Γεώργιος
  5. Παπαθανασίου Μαρία
  6. Παπανικολάου Λεωνίδας
  7. Παππάς Δημήτριος
  8. Πιρίου Αντριάνο
  9. Σινιοράκη Μήνα
  10. Σκορδίλη Μαρία
  11. Τσιούπρου Μαρία
 • Κατεύθυνση: Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
  1. Ζάντζα Αθηνά
  2. Κουρουκλής Αντώνιος
  3. Μαυρίκος Ευστράτιος
  4. Μονογιούδη Γιασεμή
  5. Μπούρα Γεωργία
  6. Οψιμούλη Μαρία
  7. Παπαϊωάννου Γεώργιος
  8. Ρούσσα Μαρία
  9. Τσικνής Δημήτριος [1]
  10. Φράγκου Αναστασία

   

   

  Επιλαχόντες/ουσες:

 • Κατεύθυνση: Διοίκηση και Χρηματοοικονομική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 •  

 • Σταφυλάς Βασίλειος
 •  

 • Κατεύθυνση: Μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Τεχνολογίες
 • Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
 • Κατεύθυνση: Ναυτιλιακό Δίκαιο και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
 • Μηνιώτη Αικατερίνη
 • Βαρκάκη Ευγενία
 •  

   

   

  Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος *

  Πρόεδρος ΤΝΕΥ

   

  * Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του Τμήματος

   

  [1] Με την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων Αγγλικής Γλώσσας.

   

  Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

  Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

  Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τετάρτη 18  Σεπτεμβρίου.

  Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

  Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν.  Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα  με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.

  Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

  Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

  Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από  18  έως και  27  Σεπτεμβρίου 2019.

  Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. 

  Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα.

  Εγγραφές Αλλοδαπών–Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και κρατών – μελών της Ε.Ε.

  Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

  «Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών»

  Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

  Document page 001Document page 002

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020 (έως 29/09/2019)

   

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Π.Μ.Σ. «ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε.»

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

  Το Π.Μ.Σ. «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε.» του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23.59.

  <<Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΝΑΜΕ 2019-2020 -2.pdf>>