Στρατηγικοί Στόχοι

stoxoi

Το TNEY μέσα από την μελέτη και γνώση του συνδυασμένου χώρου της Ναυτιλίας, των Μεταφορών του Διεθνούς Εμπορίου, και λαμβάνοντας υπόψη της αναμενόμενες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, στοχεύει στην:

  1. Κάλυψη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών αναγκών στη χώρα μας, καθώς και την προσέλκυση ξένων φοιτητών.
  2. Παροχή ενός καινοτόμου, ποιοτικού, αλλά και βιώσιμου προγράμματος σπουδών που θα αποτελέσει πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων ερευνητών και επιστημόνων.
  3. Βελτίωση τη διεθνούς ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και στη ποιοτικότερη στελέχωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, μέσω της εκμετάλλευσης της παράδοσης που παρέχει η Χίος ως κοιτίδα της Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας και της ισχυρής σύνδεσης με το «Χιώτικο Ναυτιλιακό Δίκτυο.»
  4. Παρακολούθηση των εξελίξεων του θεματικού χώρου αλλά και η αποτελεσματική παρέμβαση με την παραγωγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών “εργαλείων” για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
  5.  Παραγωγή καινοτόμου έρευνας και τεχνογνωσίας μέσω της εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων.
  6.  Στενή συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
  7. Διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του χώρου μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, ημερίδων, θερινών κύκλων, προσφοράς βραβείων και υποτροφιών, και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, ερευνών, από απόσταση εκπαίδευση, και πρακτικής εξάσκησης.
  8.  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας μέσω της παραγωγής επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη, γύρω από την διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων της ποντοπόρου ναυτιλίας αλλά και της ακτοπλοΐας, των μεταφορών γενικότερα και του εμπορίου, που θα στελεχώσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.
  9.  Ανάπτυξη της απομακρυσμένης περιοχής του Αιγαίου και ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικο-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό ιδρύσεως του.