Σας πληροφορούμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για τις βαθμολογίες σας στη διεύθυνση: //web1.euniv.aegean.gr/unistudent

Mission

The mission of the Department of Shipping, Trade and Transport is to promote high quality teaching and research, excelling in the international academic community, while inspired by the values and tradition of the world-leading maritime Aegean environment and Europe.

Contact

University of the Aegean

School of Business Administration

Department of Shipping Trade and Transport

2a Korai Street, 82100 Chios

Phone.:0030 22710 35213

Email: stt@aegean.gr