ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) ιδρύθηκε το 1998 με έδρα τη Χίο, σε πλήρη αρμονία με τον χαρακτήρα της περιφέρειας του Αιγαίου και της ναυτικής παράδοσης της Χίου. Κύρια αποστολή του είναι η παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικής εκπαίδευσης δια των προγραμμάτων σπουδών, η παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επιπέδου και η σύνδεσή της με τις ανάγκες της κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Επιχειρηματικότητας. Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών επέτυχε να αναδειχθεί σε εξωστρεφές διεθνές Κέντρο Αριστείας στις πανεπιστημιακές ναυτιλιακές σπουδές. Η επιτυχία αυτή πιστοποιείται από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω αλλεπάλληλων διακρίσεων και βραβεύσεων και από τη ναυτιλιακή κοινότητα με τις διακεκριμένες σταδιοδρομίες των αποφοίτων του Τμήματος.

Το Τμήμα προσφέρει αυτοδύναμα:
  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς διάρκειας.
  • Δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
    • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) “Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑΜΕ”, το πρώτο χρονολογικά πρόγραμμα Master στην Ελλάδα με εξειδίκευση στη ναυτιλία και τα μεταφορικά συστήματα. Παρέχεται στην ελληνική γλώσσα, κυρίως με μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distance learning), σε συνδυασμό με ολιγοήμερους εντατικούς κύκλους διαλέξεων στην έδρα του Τμήματος.
    • Το νέο, Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Master of Business Administration (MBA) in Shipping”, που προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Είναι το μόνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη Ναυτιλία στην Ελλάδα που συνδυάζει αγγλική γλώσσα και μεθόδους από απόσταση εκπαίδευσης (distance learning) και συμπληρώνεται από δύο ολιγοήμερες περιόδους διαμονής των φοιτητών/τριών στην έδρα του Τμήματος.
  • Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, που οδηγεί στη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος (PhD). Επιπρόσθετα, το Τμήμα παρέχει και το Ευρωπαϊκό Διδακτορικό Πρόγραμμα (European PhD program) του Ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου TRANSPORTNET.

Το Τμήμα παράγει καινοτόμο διεπιστημονική έρευνα υψηλού επιπέδου στον τομέα της ναυτιλίας και του ευρύτερου πλέγματος αντικειμένων συναρτώμενων με τη ναυτιλία, τα μεταφορικά συστήματα και τη διεθνή επιχειρηματικότητα. Η έρευνα του Τμήματος είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, προκύπτει από την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (research projects) σε συνεργασία με έγκριτα ιδρύματα της αλλοδαπής και αποτυπώνεται σε σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων στη διεθνή βιβλιογραφία και πολυάριθμες βραβεύσεις.

Το Τμήμα αξιοποιεί μία διαρκή και θεσμοθετημένη συνεργασία με τους φορείς της ναυτιλίας και συναφών κλάδων, όπως προκύπτει από τη συνεργασία με πλέον των 200 επιχειρήσεων-υποδοχέων για την υλοποίηση της θερινής πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Η συστηματική διαβούλευση με τους φορείς της ναυτιλίας επιτρέπει επίσης την κατανόηση μελλοντικών αναγκών τεχνογνωσίας και τη δυναμική εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Προπτυχιακό ΠρόγραμμαΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο"

Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
"MBA in Shipping”

ΝΕΟ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
"Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές"

Διδακτορικό ΔίπλωμαΑνακοινωσεις

Ηλεκτρονικες υπηρεσιες

Το Τμήμα μας έχει ηγετική θέση στον ευρωπαϊκό και διεθνή ερευνητικό χώρο, στο σύνθετο πεδίο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου, υλοποιώντας πρωτοποριακά ερευνητικά έργα και διαχέοντας τα αποτελέσματά τους με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Οι ερευνητές, φοιτητές και καθηγητές συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις στις μεταφορές, τη ναυτιλία και τη λιμενική βιομηχανία με τη συνεχή και ενεργή συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις και τους θεσμικούς φορείς.

Η ΖΩΗ
ΣΤΗ ΧΙΟ