– Ανακοίνωση για Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές για το Εαρινό εξάμηνο να καταθέσουν πέραν της έντυπης μορφής και ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων. 

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο site του Τμήματος και σας έχουν σταλεί και ηλεκτρονικά. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία

Είσοδος στο Students Web

Οδηγός Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων