Ανώτατα Όρια Φοίτησης

Σας κοινοποιούμε τα ανώτατα όρια φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4009.

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=7&t=9774