-Δήλωση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

Χίος, 22.9.2011

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου θα πρέπει να κάνουν την εγγραφή/ δήλωση θέματος για την πτυχιακή τους διατριβή, μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα τους.

Η οριστικοποίηση του θέματος και η κατάθεση συνοπτικής περιγραφής της πτυχιακής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011.

Τονίζετε ότι η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής διατριβής είναι τουλάχιστον 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Από τη Γραμματεία