ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

Οδηγίες Κατάθεσης Τεκμηρίου σε αρχείο pdf

 

Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου Αριθμ. 09/26.04.2007, Θέμα 10.1 “Τροποποίηση οδηγιών κατάθεσης αντιτύπων τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας που παράγονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατάθεση αντιτύπων των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος”, σας γνωστοποιούμε τις ακόλουθες οδηγίες κατάθεσης τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας:

1. Είναι υποχρεωτική η κατάθεση δύο αντιτύπων του τεκμηρίου της γκρίζας βιβλιογραφίας σε έντυπη μορφή, καθώς και η κατάθεση του τεκμηρίου σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Κατά την κατάθεση των δύο εντύπων της εργασίας στο οικείο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώνουν και θα καταθέτουν ενυπόγραφα (ιδιοχείρως με μπλε μελάνι) το «Έντυπο Διαχείρισης και Δημοσιοποίησης του Ηλεκτρονικού Υλικού».

 

3.Λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων η βάση της Γκρίζας Βιβλιογραφίας παραμένει εκτός λειτουργίας.

 

Παρόλα αυτά για να διευκολυνθεί η κατάθεση των τεκμηρίων παρακαλούνται οι χρήστες της Βιβλιοθήκης να καταθέσουν τα τεκμήρια (Προπτυχιακές εργασίες, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές διατριβές) μέσω της φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

www.lib.aegean.gr

ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

Κατάθεση Τεκμηρίου

 

Η διαδικασία κατάθεσης παραμένει σε γενικές γραμμές η ίδια.

 

Συγκεκριμένα οι χρήστες:

 Θα συμπληρώσουν την προσωρινή φόρμα από τον παραπάνω σύνδεσμο.

 Θα καταθέσουν ή θα αποστείλουν τα δύο έντυπα αντίγραφα του τεκμηρίου τους.

 Θα συμπληρώσουν χειρόγραφα το έντυπο διαχείρισης και δημοσιοποίησης του ηλεκτρονικού υλικού το οποίο θα καταθέσουν ή θα αποστείλουν μαζί με τα δύο έντυπα αντίγραφα του τεκμηρίου τους.

 Τέλος θα επικοινωνήσουν με το αντίστοιχο παράρτημα της βιβλιοθήκης για την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

Ζητούμε συγνώμη από τους χρήστες για τυχόν δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα στη διαδικασία κατάθεσης. Η Βιβλιοθήκη καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

4. Τα στοιχεία του τεκμηρίου θα πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα (πρώτο γράμμα κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα μικρά). Συμπληρώνετε όλα τα πεδία στην καρτέλα – η περίληψη στα Αγγλικά είναι προαιρετική –

 

5. Το τεκμήριο που θα κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο αρχείο κατά προτίμηση σε μορφή PDF ή εναλλακτικά σε WORD.
Σε περίπτωση που η φύση της εργασίας δεν επιτρέπει την κατάθεση ενός ενιαίου αρχείου, προτείνεται να επικοινωνεί ο ενδιαφερόμενος με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών (HELPDESK) της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 2251036036 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: helpdesk@lib.aegean.gr.

 

6.Τα δύο αντίτυπα της εργασίας μαζί με το έντυπο Διαχείρισης κα Δημοσιοποίησης του Ηλεκτρονικού Τεκμηρίου το αποστέλλετε στη διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΜΙΧΑΛΩΝ 8

ΧΙΟΣ 82100

(τηλ. 22710-35036

υπόψιν Παν. Πουλάκη)

7. Όποιος ενδιαφερόμενος δεν μπορεί ο ίδιος ν’ ακολουθήσει την διαδικασία κατάθεσης των τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας (λόγω στρατιωτικής θητείας, ασθενείας, κ.α.) θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει κάποιον άλλον ο οποίος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει την διαδικασία κατάθεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οποιαδήποτε απόκλιση, είτε ως προς το περιεχόμενο, είτε ως προς τη σύνταξη του “Εντύπου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημοσιοποίησης του Ηλεκτρονικού Τεκμηρίου”, είτε ως προς τη διαδικασία κατάθεσης και ανάκτησης τεκμηρίων γκρίζας βιβλιογραφίας, δεν προέρχεται και κατά συνέπεια δεν γίνεται αποδεκτή από τη Βιβλιοθήκη.