– Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου, Ακαδημαϊκό Έτος 2010 – 2011

 

Ημέρα

Ημερομηνία

 Ώρα

Μάθημα

Διδάσκοντες

Εξάμηνο

Αίθουσα

Δευτέρα

13.06.2011

 

Αργία Αγίου Πνεύματος

 

 

 

Τρίτη

14.06.2011

09:00 – 12:00

Διοίκηση Ναυπηγείων & Παράκτιων Βιομηχανιών

Α. Γλύκας

Η΄

I – A

12:00 – 15:00

Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Β. Τουντόπουλος

Η΄

Ι – Α

18:00 – 21:00

Ναυτιλιακή Λογιστική

Α. Κουτούπης

Β΄

Αμφιθέατρο

Τετάρτη

15.06.2011

09:00 – 12:00

Διεθνής Χρηματοοικονομική

Θ. Συριόπουλος

Στ΄

Αμφιθέατρο

12:00 – 15:00

Μάρκετινγκ

Ε. Χορτατσιάνη

Δ΄

Αμφιθέατρο

Διεθνές Μάρκετινγκ

Η΄

Πέμπτη

16.06.2011

15:00 – 18:00

Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές

Κ. Πάνου

Η΄

Ι – Α

18:00 – 21:00

Οικονομική Γεωγραφία & Πολιτική

Π. Σιούσιουρας

Β΄

Αμφιθέατρο

Παρασκευή

17.06.2011

09:00 – 12:00

Ναυτασφαλίσεις

Β. Αθανασοπούλου

Κ. Νούσια

Η΄

Ι – Α

12:00 – 15:00

Κοινωνιολογία

Μ. Στογιαννίδου

Δ΄

Μεγάλη Ισογείου

Μεγάλη Ορόφου

Μικρή Ορόφου ΤΔΕ

 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου, Ακαδημαϊκό Έτος 2010 – 2011

 

Ημέρα

Ημερομηνία

 Ώρα

Μάθημα

Διδάσκοντες

Εξάμηνο

Αίθουσα

Δευτέρα

20.06.2011

12:00 – 15:00

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Γ. Θεοτοκάς

Στ΄

Αμφιθέατρο

15:00 – 18:00

Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική

Μ. Λεκάκου

Θ. Πάλλης

Η΄

Ι – Α

18:00 – 21:00

Ναυτιλιακή Οικονομική

Μ. Λεκάκου

Δ΄

Μεγάλη Ισογείου ΤΔΕ

Τρίτη

21.06.2011

12:00 – 15:00

Διεθνής Οικονομική

Γ. Τσαμουργκέλης

Στ΄

Αμφιθέατρο

15:00 – 18:00

Εργαστήρια Πληροφορικής

Β. Μεννής

Β΄

Αμφιθέατρο

Τετάρτη

22.06.2011

15:00 – 18:00

Μικροοικονομική Ι

Β. Ξυδέας

Β΄

Αμφιθέατρο

Πέμπτη

23.06.2011

09:00 – 12:00

Διαχείριση & Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Α. Κοτρίκλα

Δ΄

Μεγάλη Ισογείου ΤΔΕ

Παρασκευή

24.06.2011

15:00 – 18:00

Στατιστική ΙΙ

Γ. Πρώιος

Μ. Ντουμή

Β΄

Μεγάλη Ορόφου ΤΔΕ

18:00 – 21:00

Οργάνωση Διακίνησης/ Διανομής (Logistics)

Σ. Κάπρος

Στ΄

Μεγάλη Ισογείου ΤΔΕ

 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιουνίου, Ακαδημαϊκό Έτος 2010 – 2011

 

Ημέρα

Ημερομηνία

 Ώρα

Μάθημα

Διδάσκοντες

Εξάμηνο

Αίθουσα

Δευτέρα

27.06.2011

09:00 – 12:00

Διοίκηση Αερομεταφορών

Λ. Καταρέλος

Η΄

Ι- Α

12:00 – 15:00

Διοίκηση Αερομεταφορών (Παρουσιάσεις)

Μαθηματικά ΙΙ

Γ. Πρώιος

Β΄

Αμφιθέατρο

15:00 – 18:00

Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Παρουσιάσεις)

Ε. Θανοπούλου

Γ. Γεωργούλης

Η΄

Ι – Α

18:00 – 21:00

Ναυτιλιακή Ιστορία

Ε. θανοπούλου

Ι – Α

Τρίτη

28.06.2011

09:00 – 12:00

Λιμενικός Σχεδιασμός

Θ. Πάλλης

Η΄

Ι – Α

12:00 – 15:00

Επιχειρηματικότητα & Λήψη Αποφάσεων

Α. Ρουμπούτσου

Η΄

Ι – Α

15:00 – 18:00

Εφαρμογές Πληροφορικής

θ. Λίλας

Β΄

Μεγάλη Ορόφου

Μικρή Ορόφου ΤΔΕ

18:00 – 21:00

Θέματα Ασφάλειας & Αξιοπιστίας Η/Ε

Θ. Λίλας

Η΄

Ι – Α

Τετάρτη

29.06.2011

15:00 – 18:00

Αγγλικά Β΄

Λ. Ιακωβάκη

Δ΄

Αμφιθέατρο

Εργαστήρια Αγγλικών

Β΄

Πέμπτη

30.06.2011

10:00 – 12:00

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Παρουσιάσεις)

Μ. Λάμπρου

Η΄

Ι – Α

12:00 – 15:00

Πληροφοριακά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Μεταφοράς & Εμπορίου

Μ. Λάμπρου

Στ΄

Ι – Α

15:00 – 18:00

Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές – Εμπόριο

Γ. Πρώιος

Σ. Κάπρος

Δ΄

Αμφιθέατρο

Παρασκευή

01.07.2011

12:00 – 15:00

Διοίκηση Πλοίου – Διαχείριση Φορτίου

Ε. Θανοπούλου

Γ.Γεωργούλης

Στ΄

Αμφιθέατρο

18:00 – 21:00

Εργαστήρια Στατιστικής ΙΙ

Μ. Ντουμή

Β΄

Μεγάλη Ισογείου ΤΔΕ

 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι φοιτητές υποχρεούνται να προσκομίζουν τη Φοιτητική τους Ταυτότητα.