-Υπηρεσία έκδοσης δελτίου ειδικού εισιτηρίου (Πάσο)

Σας γνωστοποιούμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αλλάζει ο τρόπος διανομής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (Πάσο).  Οι φοιτητές θα υποβάλουν την αίτησή τους για τη χορήγηση του πάσου από το δικτυακό τόπο: http://paso.minedu.gov.gr από τις 26/9/2011.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ) παρατείνεται η ισχύς των δελτίων ειδικού εισιτηρίου του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011.

Οι πρωτοετείς φοιτητές ως την 23η Οκτωβρίου 2011, θα μπορούν να κάνουν χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις με την επίδειξη της βεβαίωσης εγγραφής στο Τμήμα, την οποία εκδίδουν οι Γραμματείες και την αστυνομική τους ταυτότητα, έως ότου παραλάβουν το επίσημο Δελτίο τους.

Από τη Γραμματεία