Ανακοίνωση για τη καθομολόγηση στις 16/3/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χίος, 28.2.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψειτης απονομής πτυχίων και διπλωμάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης τουΠανεπιστημίου Αιγαίου στις 16 Μαρτίου2012 στις 10:30, παρακαλούνται οιυποψήφιοι για πτυχίο να καταθέσουν στη Γραμματεία την αίτηση καθομολόγησης https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=7&t=9591το αργότερο μέχρι τις 2/3/2012.

Από τη Γραμματεία