Διδάσκοντες 407/80

  Όνομα Email Γνωστικό Αντικείμενο Γλύκας Αλέξανδρος aglykas@aegean.gr Διοίκηση Ναυπηγείων και Παράκτιων Βιομηχανιών Ιακωβάκη Ελένη e.iakovaki@aegean.gr Αγγλικά για Ναυτιλία και Μεταφορές Κακαράς Αντώνιος a.kakkaras@aegean.gr Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Καταρέλος Ελευθέριος e.katarelos@stt.aegean.gr Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Αερομεταφορές Κορρές Άλκης ajcorres@aegean.gr Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική Κοτρίκλα Άννα akotr@aegean.gr Διαχείριση & Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος