Επιχειρήσεις

Με το θεσμό του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) οργανώνεται η τοποθέτηση των φοιτητών, υπό εκπαιδευτική εποπτεία, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρακτική που εφαρμόζει η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ήδη επί μια δεκαετία. Η συμμετοχή των φοιτητών στο […]

Αποφοίτους

Το Τμήμα Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου φιλοδοξεί να αποτελεί κέντρο αριστείας στο χώρο της ναυτιλίας, των μεταφορών και του διεθνές εμπορίου, Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος αποφοίτησαν το 2002, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν αναδειχθεί σε διακεκριμένα στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας, αλλά και διεθνώς. Ο Σύλλογος έχει σκοπό του την […]

Συνέδρια

Το Τμήμα Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών συμμετέχει ενεργά στην έρευνα στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου, διοργανώνοντας διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως τα ακόλουθα: ECONSHIP 2011 -European Conference on Shipping & Ports 2011 Shipping in the Era of Social Responsibility 2nd International Conference EU-East Asia and South Asia, Trade, Investment, Logistics and E-Business 3rd […]