– Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, Καλοκαίρι 2010

Το καλοκαίρι του 2010,  79 φοιτητές- φοιτήτριες τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις και φορείς στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Όλοι οι φοιτητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον τοποθετήθηκαν σε θέσεις πρακτικής άσκησης, χάριν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και φορέων, στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού και στην ενίσχυση του προγράμματος από πόρους του ΕΣΠΑ.


Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρημα¬τικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) έχει σαν αντικείμενο την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου. Η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στα οφέλη των ασκουμένων από την εμπειρία που αποκομίζουν, αντανακλάται στην ένταξη της Πρακτικής άσκησης, ως μαθήματος στο Πρόγραμμα Σπουδών.


Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται καθοριστικά από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των φορέων γι αυτό το λόγο επιθυμούμε να αναγνωρίσουμε τη συμβολή τους και να εκφράσουμε δημοσίως τις ευχαριστίες μας γιατί χωρίς την υποστήριξη τους δεν θα μπορούσε να προωθηθεί η σύνδεση του Πανεπιστημίου με τον κόσμο της παραγωγής.

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

AegeanSpeedlines

Α.C.A. Shipping

Α-TEC Κατασκευαστική Εταιρεία

Allied Shipping Broking

Anangel Maritime Services Ltd

Arkadia ShipManagement

Athenian Sea Carriers

CERES LNG SERVICES

Chandris Hellas

Chartworld Shipping

City Bank

Common Progress CO N.A.

CostaMare Shipping Company

Danaos Shipping

Enterprises Shipping & Trading S.A.

Euronav Ship Management Hellas

Ferry Center Πάτρα

Golden Union

Hellenic Environmental Center

Intermodal ShipBrokers

International Registries Inc

KERA TRAVEL

Louis Hellenic Cruises

Naftotrade Shipping

Nilimar Holdings S.A.

Nomikos Shipping

Polembros Shipping Limited

Technomar Shipping

Tsakos Shipping & Trading S.A.

Varship Shipping Co Ltd

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Αγροτική Tράπεζα της Ελλάδος

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Οργανισμός Λιμένος Πειραιά

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.)

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Χίου

Λιμενικό Ταμείο Χίου

Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

Λογιστικό γραφείο Δάφνου

Λογιστικό γραφείο Παθαεοφάνους Θ. Ο.Ε.

Λογιστικό γραφείο Σιταράς Κων/νος

Λογιστικό Γραφείο Τσατσούλη

Εταιρεία Εμπορίου Επίπλων Φράγκος