– Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ακ. Έτος 2011-12