ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 – 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 – 2012

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00 – 10:00

 

 

 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

(Επιλογής)

(09:00 – 12:00)

Ε. Χορτατσιάνη

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β΄

(Ι – Β)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

(09:00 – 12:00)

Μ. Λάμπρου

Κτίριο Ι, Αίθουσα Α΄

(Ι – Α)

 

10:00 – 11:00

 

 

 

 

11:00 – 12:00

 

 

Διοίκηση Έργων

(Επιλογής)

(11:00 – 14:00)

Α. Ρουμπούτσου

 

 

12:00 – 13:00

 

 

 

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

(12:00 – 15:00)

Γ. Θεοτοκάς

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β΄

(Ι – Β)

 

13:00 – 14:00

 

 

 

 

14:00 – 15:00

 

 

 

 

 

15:00 – 16:00

 

 

 

Γεωπολιτική με Έμφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές

(Επιλογής)

(15:00 – 18:00)

Π. Σιούσιουρας

Κτίριο Ι, Αίθουσα Α΄

(Ι – Α)

Οικονομετρία

(Επιλογής)

(15:00 – 18:00)

Β. Ξυδέας

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β΄

(Ι – Β)

 

16:00 – 17:00

 

 

 

 

17:00 – 18:00

 

 

 

 

 

18:00 – 19:00

 

Χρηματοοικονομική

(18:00 – 21:00)

Γ. Τσαμουργκέλης

Κτίριο Ι, Αίθουσα Α΄

(Ι – Α)

 

Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής

(18:00 – 21:00)

Σ. Κάπρος

Κτίριο Ι, Αίθουσα Α΄

(Ι – Α)

Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας

(18:00 – 21:00)

Π. Σιούσιουρας – Β. Αθανασοπούλου

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β΄

(Ι – Β)

Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

(Επιλογής)

(18:00 – 21:00)

Αλ. Γλύκας

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β΄

(Ι – Β)

19:00 – 20:00

 

 

20:00 – 21:00