ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 – 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 – 2012

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00 – 10:00

 

 

Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

(09:00 – 12:00)

Θ. Συριόπουλος

Καρράδειος, Αίθουσα Ισογείου

Διοίκηση Ακτοπλοΐας

(Ναυτιλία)

(09:00 – 12:00)

Μ. Λεκάκου

Κτίριο Ι, Αίθουσα Α

(Ι – Α)

Συνδυασμένες Μεταφορές

(Μεταφορές)

(09:00 – 12:00)

Σ. Κάπρος

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

Διοίκηση Επισκευών – Συντήρησης

(Ναυτιλία)

(09:00 – 12:00)

Αλ. Γλύκας

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

10:00 – 11:00

 

 

11:00 – 12:00

 

 

12:00 – 13:00

 

 

Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες Τεχνολογίες

(Ναυτιλία)

(Μεταφορές)

(Διεθνές Εμπόριο)

(12:00 – 15:00)

Μ. Λάμπρου – Θ. Λίλας

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

(Διεθνές Εμπόριο)

(12:00 – 15:00)

Ε. Χορτατσιάνη

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

Ναυλώσεις

(12:00 – 15:00)

Β. Τουντόπουλος

Β. Αθανασοπούλου

Α. Κορρές

Κουντουριώτου, Αίθουσα Β΄

Ισόγειο

 

13:00 – 14:00

 

 

 

14:00 – 15:00

 

 

 

15:00 – 16:00

Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων

(Μεταφορές)

(15:00 – 18:00)

Γ. Καρκαζής

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ

(Ναυτιλία)

(Μεταφορές)

(Διεθνές Εμπόριο)

(15:00 – 18:00)

Α. Ρουμπούτσου

Κτίριο Ι, Αίθουσα Α

(Ι – Α)

Διεθνές Εμπόριο

(Διεθνές Εμπόριο)

(15:00 – 18:00)

Γ. Τααμουργκέλης

Κουντουριώτου, Αίθουσα Β΄

Ισόγειο

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

(Μεταφορές)

(Διεθνές Εμπόριο)

(15:00 – 18:00)

Μ. Λάμπρου

ΤΔΕ, Υ/Κ3

 

 

16:00 – 17:00

 

 

17:00 – 18:00

 

 

 

18:00 – 19:00

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

(Ναυτιλία)

(Μεταφορές)

(Διεθνές Εμπόριο)

(18:00 – 21:00)

Α. Ρουμπούτσου

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

Οικονομική Διοίκηση Λιμένων

(Ναυτιλία)

(18:00 – 21:00)

Μ. Λεκάκου

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

(Διεθνές Εμπόριο)

(18:00 – 21:00)

Β. Τουντόπουλος

ΤΔΕ, Αίθουσα Μικρή Ορόφου

Ειδικά Θέματα Μεταφορών

(Μεταφορές)

(18:00 – 21:00)

Κ. Πάνου

Κτίριο Ι, Αίθουσα Β

(Ι – Β)

 

 

19:00 – 20:00

 

 

 

20:00 – 21:00