– Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής: Αίτηση του ενδιαφερομένου. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών.  Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος […]