-Ανακοίνωση βαθμολογιών

Σας πληροφορούμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά για τις βαθμολογίες σας στη διεύθυνση: //web1.euniv.aegean.gr/unistudent