ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Οδηγίες Κατάθεσης Τεκμηρίου σε αρχείο pdf   Με βάση την απόφαση της Συγκλήτου Αριθμ. 09/26.04.2007, Θέμα 10.1 “Τροποποίηση οδηγιών κατάθεσης αντιτύπων τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας που παράγονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατάθεση αντιτύπων των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος”, σας γνωστοποιούμε τις ακόλουθες οδηγίες κατάθεσης τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας: 1. Είναι […]