Ανακοίνωση για εγγραφές πρωτοετών

Σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους από την Παρασκευή 27/9/2013 (09:00 – 12:00) στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (Μιχάλων 8). Η έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 είναι στις 7/10/2013. Από τη Γραμματεία