ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/12/2014.Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η αίτηση βρίσκονται στο <<link>>