Μάθημα e-learning «Προχωρημένη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων»

doriforos1

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών «Προχωρημένη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων»  (Αvanced Space Design and Management) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εισαγωγικού προγράμματος που αφορά την εισαγωγή στον σχεδιασμό, και την διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων ανακοινώνεται η δημιουργία του κύκλου μαθημάτων“Advanced Space Design and Management” η οποία αποτελεί τον πυρήνα της εκμάθησης της σχεδίασης μικροδορυφόρων και επιχειρησιακών […]