ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 – 2021

  Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του ΤΝΕΥ, τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα διεξαχθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.