-Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Πτυχιακών Εργασιών 25/10/2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011
Κτίριο Κοραή, Αίθουσα Β΄ 
ΩΡΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
10.00-10.20 Μερεζιά Αιμιλά Ε. Θανοπούλου Πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της θαλάσσιας πειρατείας και σχετικές επιπτώσεις 
10.20-10.40 Αθηναίου Μαρία  Ε. Θανοπούλου Θαλάσσια ρύπανση από επικίνδυνα φορτία
10.40-11.00 Κολίτσου Μήνα Α. Κορρές Ανακύπτοντα θέματα επί των ναυλώσεων
11.00-11.20 Αμέντας Μικές Α. Κορρές Ανάλυση ναυλαγοράς, μοντέλο ναυτιλικής αγοράς και χρήση των FFA’s 
11.20-11.40 Γκιρλέμης Φάνης – Νικόλαος Ν. Νικητάκος RFID για τα εμπορευματοκιβώτια
11.40-12.00 Πούλου Σοφία Γ. Λαγούδης Θεωρία και εφαρμογή του YIELD MANAGEMENT στη ναυτιλία
12.00-12.20 Καριπίδου Ελένη Γ. Λαγούδης Ετήσιο δελτίο ανάλυσης αγοράς container
12.20-12.40 Κωνσταντίνου Αγγελικούλα Γ. Λαγούδης Ανάλυση στρατηγικών στη χύδην ναυτιλία
12.40-13.00 Μουτσάτσος Χαράλαμπος Α. Γλύκας Δημιουργά βάσης δεδομένων σε και την έρευση μέσω κώδικα του κόστους επισκευής και συντήρησης των πλοίων
13.00-13.20 Σάντρι Μάρκος Α. Γλύκας Πολύ-κριτηριακή ανάλυση για την επιλογή προσφορών ναυπηγείων
13.20-13.40 Λεκοδημήτρη Κυριακή Α. Γλύκας Tanker accident investigation analysis
13.40-14.00 Μεντής Νικόλαος Α. Γλύκας Αγοραπωλησίες πλοίων, διαπραγματεύσεις μετά την υπογραφή του ΜΟΑ
14.00-14.20 Κούλης Μιχαήλ Α. Γλύκας Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τύποι αντλιών φορτηγών πλοίων
14.20-14.40 Ιωαννίδου Ελένη Θ. Συριόπουλος Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια
14.40-15.00 Σεϊλόπουλος Έκτορας Θ. Συριόπουλος Χρηματοοικονομική ανάλυση εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών και ναυτιλιακών αγορών
15.00-15.20 Καλυμνιός Νικόλαος Θ. Συριόπουλος Κεφαλαιακή διάρθρωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων