-Έντυπα για καθομολόγηση πτυχιούχων 30/9/2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές/τριες πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην καθομολόγηση, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα επισυναπτόμενα έντυπα αιτήσεων και να τα καταθέσουν άμεσα στις Γραμματείες. Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση για καθομολόγηση πτυχιούχων https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=7&t=8347

 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στη γραμματεία του Τμήματος ( κα. Καλλιόπη Βλάττα) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23.9.2011, είτε στο e-mail της γραμματείας k.vlatta@aegean.gr είτε στο fax 22710-35299.

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23.9.2011, είτε στο e-mail της γραμματείας NAME_Gram@chios.aegean.gr είτε στο fax 22710-35299.

 

H τελετή απονομής πτυχίων και διπλωμάτων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30.9.2011 στις 12:30 μ.μ..

 

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Σχολής.

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία Προπτυχιακού: κα Καλλιόπη Βλάττα, τηλ. επικοινωνίας 22710 – 35230
Γραμματεία Μεταπτυχιακού: κα Μαρίκα Λυκουρίνα, τηλ. επικοινωνίας 22710 – 35222