3ο Θ.Σ.Νεανικής Επιχειρηματικότητας στη Χίο- ΜΚΕ Παν.Αιγαίου