Διδάσκοντες 407/80

 

Όνομα Email Γνωστικό Αντικείμενο
Γλύκας Αλέξανδρος aglykas@aegean.gr Διοίκηση Ναυπηγείων και Παράκτιων Βιομηχανιών
Ιακωβάκη Ελένη e.iakovaki@aegean.gr

Αγγλικά για Ναυτιλία και Μεταφορές

Κακαράς Αντώνιος a.kakkaras@aegean.gr Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Καταρέλος Ελευθέριος e.katarelos@stt.aegean.gr Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στις Αερομεταφορές
Κορρές Άλκης ajcorres@aegean.gr Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική
Κοτρίκλα Άννα akotr@aegean.gr Διαχείριση & Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος