ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»

Τα αποτελέσματα της Επιτροπής Ερευνών των προσκλήσεων του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» για το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του ΕΛΕ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/2502/Apospasma_300_2ii-ortho-signed.pdf