Το Γραφείο ΕRASMUS+ θα βρίσκεται στη ΧΙΟ την Πέμπτη 19/03/2015

Το Γραφείο ΕRASMUS+ θα βρίσκεται στη ΧΙΟ  την Πέμπτη 19/03/2015 για την ενημέρωση των ΦΟΙΤΗΤΩΝ  και του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (διδακτικού και διοικητικού) για το Πρόγραμμα ERASMUS+.
 
Ενημέρωση Φοιτητών (ΤΔΕ, ΤΜΟΔ, ΤΝΕΥ ) για Σπουδές και Πρακτική Ασκηση:
Πέμπτη 19 Μαρτίου, Ώρα 18.00-20.00, Αμφιθέατρο, Μιχάλειο Κτήριο
 
Ενημέρωση Προσωπικού (Διδακτικού και Διοικητικού) για διδασκαλία και επιμόρφωση:
Πέμπτη 19 Μαρτίου, Ώρα 13.00-14.00, Αίθουσα Β, Κτήριο Κουντουριώτη, Π.Μ.Σ. ΝΑΜΕ, Κουντουριώτου 22
 
Παρακαλούνται οι Φοιτητές και το Προσωπικό του Πανεπιστημίου στη Χίο να προσέλθουν στις συναντήσεις.
 
Για το Γραφείο Erasmus+
Ρ.Ματζουράνη