Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων

Εξάμηνο

Ζ' Εξάμηνο

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομη Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος:

  • Να παράσχει τα βασικά στοιχεία της Visual Basic ως ενός εργαλείου προσομοιωμένης σχεδίασης πολύπλοκων χωρικών συστημάτων και επίλυσης αυτών σε γραφικό και αλφαριθμητικό περιβάλλον.
  • Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο σχεδιαστικό/υπολογιστικό περιβάλλον να παράσχει τις βασικές αρχές και μεθόδους ανάλυσης (‘αποδόμησης’) του υπό εξέταση συστήματος σε βασικά στοιχεία και λειτουργίες τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλούνται σε ένα ευέλικτο περιβάλλον μερικής ή ολικής ανασυγκρότησης της εικόνας του συστήματος
  • Σε σχέση με την ψηφιοποίηση και σχεδίαση χαρτών θα δοθεί έμφαση στην δημιουργία κατάλληλων βάσεων δεδομένων (αρχείων), στην αξιοποίηση της χρωματικής συγκρότησης των
    στοιχείων αυτού και επίσης στην ‘αποδόμηση’ στοιχείων του χάρτη μέσω αλγεβρικών μεθόδων ‘γραμμικοποίησης’ και ανασύνθεσής τους μέσα από επαναληπτικές μεθόδους.
  • Σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων χωροθέτησης και logistics θα δοθεί έμφαση στην οργάνωση και διαχείριση αλφαριθμητικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ανάπτυξη
    εργαλείων (routines) υπολογισμού ακραίων τιμών, διάταξης (sorting) κλπ
  • Σε σχέση τέλος με την ανάπτυξη τρισδιάστατων δυναμικών εικόνων θα δοθεί έμφαση στην προσομοίωση των βασικών λειτουργιών του οφθαλμού μέσω ειδικών picture boxes (πινάκων pixels) που θα αναπαριστούν το οπτικό πεδίο και ειδικών γεωμετρικών υπολογιστικών τεχνικών οι οποίες θα συσχετίζουν τα στοιχεία (pixels) του οπτικού πεδίου με τα στοιχεία του πραγματικού (τρισδιάστατου) περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις τεχνικές επεξεργασίας των πραγματικών χρωματικών στοιχείων του περιβάλλοντος ώστε να δίνεται η αίσθηση του βάθους (απόστασης οφθαλμού από πραγματικό χρωματικό στοιχείο).