Αποφοίτους

Το Τμήμα Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου φιλοδοξεί να αποτελεί κέντρο αριστείας στο χώρο της ναυτιλίας, των μεταφορών και του διεθνές εμπορίου, Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος αποφοίτησαν το 2002, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν αναδειχθεί σε διακεκριμένα στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας, αλλά και διεθνώς. Ο Σύλλογος έχει σκοπό του την επανένωση, την κοινωνική συνεύρεση, την επιστημονική ενημέρωση και την επαγγελματική στήριξη και αλληλοβοήθεια των μελών του. Πιο συγκεκριμένα στους στόχους περιλαμβάνονται:
  • Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών των αποφοίτων του Τμήματος Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μεταξύ τους, καθώς και με το Τμήμα.

  • Η δραστηριοποίηση, με κάθε μορφή εκδηλώσεων στην πνευματική, πολιτιστική, επιστημονική και κοινωνική ζωή.

  • Η διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων.

  • Η σύσφιξη των σχέσεων των αποφοίτων του Τμήματος, με φορείς και οργανισμούς που προάγουν την ναυτιλία, τις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

  • Η άντληση πληροφοριών σχετικά με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος και η ενίσχυση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

  • Να καταστεί ο Σύλλογος Αποφοίτων δίαυλος επικοινωνίας του Τμήματος Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, των φοιτητών και των αποφοίτων του, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, με οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα, καθώς και με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τους απόφοιτους του τμήματος και να επικοινωνήσετε με το σύλλογο αποφοίτων.


Σύλλογος Αποφοίτων

STT ALUMNI – Linkedin