Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής (ΕΦΟΧ)

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής στοχεύει στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Ανάλυση – Αξιολόγηση του Διεθνούς Μακροοικονομικού & Μικροοικονομικού Περιβάλλοντος Μελέτη Κρίσιμων Θεμάτων Διεθνούς Οικονομικής – Χρηματοοικονομικής Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων Αγορές Χρήματος – Κεφαλαίου & Χρηματοπιστωτικοί Ενδιάμεσοι Φορείς Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία & Καινοτομίες Στρατηγικές Διαχείρισης Επενδυτικών […]

Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (ΕΜΛΑ / TRANSDEM)

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης & κατάρτισης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα πεδία: Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων αστικών μεταφορών/ συγκοινωνιών Πολιτικής και Στρατηγικής των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αποτίμησης των μεταφορών ανά […]

Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (ΕΠΛΗΝΕΤ)

Στόχος του εργαστηρίου είναι: Η έρευνα στους τομείς των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και των ανανεώσιμων πηγών με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογιών, τεχνικών και δεικτών για την καταγραφή και παρακολούθηση των εξελίξεων Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των υποδομών για τη διερεύνηση των διαφόρων πτυχών των τεχνολογιών αυτών. Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η […]

Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής (ΕΓΣΠΓΓ)

GEOPOL Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής (ΕΓΣΠΓΓ) Το Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Αλγοριθμικές Τεχνικές στην Ψηφιοποίηση και την Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Χαρτών, Θεωρίες και Τεχνικές Τρισδιάστατης Απεικόνισης, Ανάπτυξη Λογισμικού για Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Θεωρίες και Τεχνικές Προσομοίωσης με έμφαση στα Γεωγραφικά Συστήματα […]

Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ)

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου θεσμοθετήθηκετο 2009 (ΦΕΚ 2097/29/9/2009) και έχει έδρα τη Χίο. Το εργαστήριο λειτουργεί από το 2005 αναπτύσσοντας δραστηριότητες σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο. Στους σκοπούς του ΕΔΙΝΑΛΕ περιλαμβάνονται: Η έρευνα στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμένων με […]

ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΝΕΥ 13/12/2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Κ. Βλάττα (22710-35230) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πατηστε ΕΔΩ

19th Navigator Forum 2019

NAVIGATOR FORUM will be conducted both in Greek and in English and there will be simultaneous translation.   09.30-10.00: Registration / Welcome Coffee WELCOMING REMARKS 10.00-10.35: Danae Bezantakou, CEO – NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS Dimitris Bezantakos, President – NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS Ioannis Plakiotakis – Minister of Maritime Affairs and Island Policy Miltiadis Varvitsiotis – Alternate Minister of […]