Σύνδεση με την Αγορά

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών υποστήριζει άμεσα και έμπρακτα τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οργανισμούς στον κλάδο των μεταφορών, με συμβουλευτικές υπηρεσίες, από κοινού έρευνα και διάχυση τεχνογνωσίας καθώς και πολλαπλές δραστηριότητες για την ενθάρρυνση και υλοποίηση έργων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που αντιστοιχούν στις ανάγκες και τη στρατηγική των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι επιχειρήσεις […]

– Αίτηση υποψηφιότητας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ακαδ. έτους 2010-11

aegean_logo

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΝΑ.Μ.Ε.”   ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ακαδ. έτους 2010-11   {chronocontact}name_form_2010_11_2{/chronocontact}     * όσοι εκ των υποψηφίων είναι ακόμη φοιτητές, οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής αθμολογίας, μέχρι να λάβουν το […]