Χειμερινή Τελετή Καθομολόγησης και Απονομής Πτυχίων και Διπλωμάτων του ΤΝΕΥ – Παρασκευή 8/12/2023, Αμφιθέατρο “Γιάννης Καράλης”

Η χειμερινή τελετή Καθομολόγησης και Απονομής Πτυχίων και Διπλωμάτων στους/ις αποφοίτους του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Καράλης» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου (Μιχάλων 8).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023.

Η Ανακοίνωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν αναρτηθεί:

(α) Για τους/ις φοιτητές/ήτριες του ΠΠΣ του ΤΝΕΥ, στον σύνδεσμο του forum του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31932&sid=4caad4a1a9fcba7d6ec30ff4b05646b4

(β) Για τους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες του ΠΜΣ «ΝΑ.Μ.Ε.», στον σύνδεσμο του forum του ΠΜΣ «ΝΑ.Μ.Ε.»:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31931

(γ) Για τους/ις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες του “MBA in Shipping”, στον σύνδεσμο του forum του “MBA in Shipping”:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=31936