Ολοκλήρωση επιστημονικών εκδηλώσεων του Π.Μ.Σ. «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε.» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Αθήνα και τον Πειραιά (15-17/1/2019)

delt typ ekd ian 1

delt typ ekd ian 1

delt typ ekd ian 2