ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ”/ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε.

Χίος, 9/4/2020

Ανακοίνωση
Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Στρατηγική» για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών /μετά το Πάσχα, είναι οι ακόλουθες:
• Δευτέρα 27/4/2020 (18.00-21.00)
• Πέμπτη 30/4/2020 (18.00-21.00)
• Δευτέρα 18/5/2020 (18.00-21.00)