Διϊδρυματικό ΠΜΣ : Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές”.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάδειξη στελεχών υψηλού επιπέδου στο ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν αποκτήσει γνώσεις των σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών που προσφέρουν οι επιστήμες της διοίκησης, της πληροφορικής, των επικοινωνιών και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Διαθέτουν δεξιότητες στη διαχείριση ναυτιλιακών λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας και αυτοματισμών.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές με δύο σύγχρονες κατευθύνσεις:

  • Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics
  • Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

E-mail 1: ntst@aegean.gr

E-mail 2: ntst@uniwa.gr

Tηλ. 1: 210 5381327

Tηλ 2.: 6955442092