ΕΔΙΝΑΛΕ ΤΝΕΥ 2o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ρόδος 1-5/9/2014)