Εκδήλωση για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από ΔΑΣΤΑ και ΜΚΕ