ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Χίος, 10 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου «Μη επανδρωμένα οχήματα και συστήματα – Σχεδιασμός και Διαχείριση», το οποίο χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των συμμετεχόντων, ενδιαφέρεται για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φοιτητές του Πανεπιστήμιού Αιγαίου, με αντικείμενο τη διδασκαλία και την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει απαραίτητα να έχουν τις εξής γνώσεις και δεξιότητες :

  1. Γλώσσες προγραμματισμού : C, C++, Java, C#, Visual Basic.
  2. MATLAB/Simulink.
  3. Γλώσσες περιγραφής υλικού : Verilog,
  4. Γνώση ψηφιακών – ηλεκτρονικών (Arduino, Raspberry Pi).
  5. Δορυφορικές επικοινωνίες και δίκτυα κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς.
  6. Mesh networking.
  7. Προϋπηρεσία επιτυχούς εργασίας σε σχεδιασμό και κατασκευή δορυφόρου.
  8. Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών.

Θα εκτιμηθεί τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email nnik@aegean.gr, ως την Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Νικήτας Νικητάκος