Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ν.Ε.Υ. στη Συνέλευση του Τμήματος

Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ν.Ε.Υ. στη Συνέλευση του Τμήματος

<<LINK>>