Μάθημα e-learning «Προχωρημένη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων»

doriforos1

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

«Προχωρημένη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων» 

(Αvanced Space Design and Management)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εισαγωγικού προγράμματος που αφορά την εισαγωγή στον σχεδιασμό, και την διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων ανακοινώνεται η δημιουργία του κύκλου μαθημάτωνAdvanced Space Design and Management” η οποία αποτελεί τον πυρήνα της εκμάθησης της σχεδίασης μικροδορυφόρων και επιχειρησιακών διαστημικών αποστολών, μέσω εφαρμοσμένων προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην διεθνή διαστημική αγορά.

doriforos1

«Προχωρημένη Σχεδίαση και Διαχείριση Διαστημικών Συστημάτων» 

(Αvanced Space Design and Management)

doriforos2

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η προχωρημένη πρακτική εκμάθηση της σχεδίασης και διαχείρισης Διαστημικών Συστημάτων, όπως ένας μικροδορυφόρος και η επιτυχής σχεδίαση μιας διαστημικής αποστολής με βάση τα εκάστοτε επιχειρησιακά δεδομένα. 

Οι μαθητές θα εξετάσουν μελέτες περίπτωσης συμμετέχοντας σε καινοτόμες εφαρμογές μικροδορυφόρων τύπου LambdasatTubesat ή Cubesat τους οποίους θα κληθούν να σχεδιάσουν εξ’ ολοκλήρου (εκτελώντας ταυτόχρονα simulation και πρακτική σε σταθμό εδάφους του Πανεπιστημίου Αιγαίου) και να τους προσαρμόσουν στην υποστήριξη ανάλογων επιχειρησιακών αποστολών (π.χ. θαλάσσια ασφάλεια, border security, illegal immigration, reconnaissance, surveillance etc). 

Συνδεθείτε με το τηλεοπτικό κανάλι της NASA live << πατήστε εδώ>>

Η  τωρινή θέση του Διεθνούς Διαστημικού σταθμού (ISS)  << πατήστε εδώ>>

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός επάνω από την Ελλάδα << πατήστε εδώ>>

NASA interactive << πατήστε εδώ>>

space elearning 1

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε<<Εδώ>>

Διαδικασία Εγγραφής στο πρόγραμμα «Εδώ». Εγγραφή έως 04 Απριλίου 2016.