Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΑΤΗΣΤΕ <<ΕΔΩ>>