Επιχειρήσεις

Με το θεσμό του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) οργανώνεται η τοποθέτηση των φοιτητών, υπό εκπαιδευτική εποπτεία, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρακτική που εφαρμόζει η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ήδη επί μια δεκαετία. Η συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι προαιρετική. Η απασχόληση διαρκεί συνολικά έξι περίπου εβδομάδες. Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, προσφέροντας θέσεις εργασίας μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Η επιλογή του  φοιτητή για κάθε συγκεκριμένη θέση εργασίας γίνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Π.Α., με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις προτιμήσεις του φοιτητή και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του.

Επίσης οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου ή και τον σύλλογο αποφοίτων προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τελειόφοιτους και απόφοιτους του Τμήματος Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ναυτιλία Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο.

Γραμματεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Τηλέφωνο: 2271035213

Email:k.papazi@aegean.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ηλεκτρονική Σελίδα: http://www.aegean.gr/career/

Τηλέφωνο: 2251036772,-8

Email: career@aegean.gr

Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Ναυτιλίας κι Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ηλεκτρονική Σελίδα: http://www.sttalumni.gr/