ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ “ΜΒΑ IN SHIPPING” ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (1ης ΠΕΡΙΟΔΟY ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ)