Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή φοιτητών & φοιτητριών στο πρόγραμμα ERASMUS+

Στο πλαίσιο συμμετοχής φοιτητών  και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στο πρόγραμμα ERASMUS+ για τη διεθνή κινητικότητα οι προορισμοί των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και οι θέσεις είναι:

Κίνα 2 θέσεις

Μαλαισία 1 θέση

Μοντενέγκρο 1 θέση

Βιετνάμ 1 θέση

Ρωσία – Καλίνιγκραντ 1 θέση

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον καθ. Νικήτα Νικητάκο ή τον κ Ι. Δάγκινη στο εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (ΕΠΛΗΝΕΤ), Ισόγειο Κοραή 2α